Disclaimer Vina High Class Escort
 
De volgende website (hierna: de “Website”)
 
https://www.vina-highclass-escort.com/
worden aangeboden door:
 
Vina High Class Escort (hierna “Vina High Class Escort”, “Wij” en “Ons”)
Bereikbaarheid: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
 
E-mail: Vina.highclassescort@outlook.com
Telefoon: +32 487 83 77 53
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1.Onze Website
1.1 Inhoud op onze Website
Vina High Class Escort werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
Vina High Class Escort geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
Vina High Class Escort verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

1.2 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid
Vina High Class Escort biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

1.3.Links naar andere websites
Vina High Class Escort is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

1.4.Intellectuele eigendom
De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Vina High Class Escort en derde partijen. 
Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. 
Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. 
Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  
Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze Website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

1.5.Algemene bepalingen
Vina High Class Escort zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. 
Vina High Class Escort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.
Vina High Class Escort kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Contacteer mij of schrijf een recensie

Aarzel niet om mij een berichtje te sturen!

+32 487 83 77 53
(UK) +44 7415 108130
Vina.highclassescort@outlook.com